Dette er ikke undersøkt spesielt for pasienter med KML (kronisk myelogen leukemi), men i de grupper med nedsatt immunforsvar hvor det har blitt undersøkt, har alle hatt effekt av vaksinen i forhold til sitt utgangspunkt når det gjelder forløpet som har blitt mildere. Du kan regne med at dette også gjelder for KML.