– Det er ikke kommet noen helt nye medisiner mot denne sykdommen. Den siste som kom for noen år siden var Jakavi som er en tablett som hemmer et enzym i kroppen (januskinase, JAK). Det kan brukes når medikamenter som Hydroksyurea ikke virker. Behandlingen av polycytemia vera består av flere trinn. Først brukes årelating for å få ned blodverdien og i tillegg oftest salicylat, for eksempel Albyl E. Hvis det er ytterligere behov startes det gjerne opp med Hydroksyurea eller Hydrea som fortsatt er den beste medisinen. Men denne passer ikke for alle selv om den vanligvis har lite bivirkninger. Det kan også hende at den virker dårlig eller at det har blitt resistens. Da kan Jakavi være en nyttig medisin. Interferon alfa er også en medisin som kan brukes ved polycytemi vera, men dette er en sprøyte som settes i huden og er derfor mer brysom.