Essensiell trombocytose og polycytemia vera: Disse sykdommene vil i mange tilfelle ikke ha økt risiko. De som bruker hydroxyurea (Hydrea) kan ha en liten påvirkning av immunsystemet og kan ha en lett økt risiko.
KLL: I helt lette tilfelle uten behandling vil pasienter ikke ha økt risiko. Imidlertid er lymfocytten (som er kreftcellen) en celle som er aktiv i immunsystemet slik at denne sykdommen kan påvirke immunsystemet. Pasienter som har startet behandling eller har tendens til å få infeksjoner kan derfor ha økt risiko.