– Jeg lister opp de momentene vi veier inn når det gjelder å gi HMAS nummer to ved myelomatose:
1. Responsen på første HMAS. Hos deg var denne ikke så god. Du fikk ganske raskt tilbakefall og kanskje var det ikke noen respons i det hele tatt. På den positive siden er at sykdommen har utviklet seg langsomt. Det har tatt to år å doble M-komponenten. En langsom bevegelse av sykdommen er alltid til pasientens fordel og gir håp om at sykdommen vil oppføre seg bra selv om den ikke svarte så godt på HMAS.
2. Tid til tilbakefall. Generelt sier vi at ved tilbakefall innen 1-2 år, vil vi ikke gi HMAS nummer to fordi effekten av HMAS er for dårlig.
3. Din alder. Du nevner ikke dette så jeg vet ikke om dette spiller inn hos deg. 70 år er en omtrentlig grense da effekten av HMAS avtar med økende alder. Noen krysser denne grensen mellom 1. og 2. HMAS og da må dette vurderes individuelt.
4. Ved myelomatose gjelder det å ha flest mulige disponible behandlingsmuligheter da alle trengs siden vi ikke kan kurere sykdommen. Ved å gi avkall på andre HMAS mister du en behandlingsmulighet. Første HMAS ga tross alt to år uten behov for ny behandling. På den annen side er det ikke sikkert du greier å prøve ut alle tilgjengelige behandlingsalternativer. Da er det sannsynligvis bedre å gi avkall på andre HMAS enn et av alternativene senere i rekken.
I ditt tilfelle syns jeg det går i favør av å bytte behandling fordi effekten av første HMAS var for svak.