Program: 

imf logo1000-1015: Velkommen og litt om Blodkreftforeningens arbeid og samarbeid med IMF. Ved Olav Ljøsne, leder av Blodkreftforeningen og Serdar Erdogan fra International Myeloma Foundation. 

1015-1100: Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag. Foredrag med presentasjon av hva som er dagens standard behandling og hva som kjennetegner sykdommen myelomatose. Ved lege Tobias Slørdahl, St. Olav. 

1100-1230: Forskning internasjonalt og i Norge. Nikhil Munshi er professor i medisin ved Harvard Medical School og leder ved Jerome Lipper Multiple Myeloma Center ved Dana Farber Cancer Institute i USA. Han er en av verdens fremste forskere på myelomatose og han kommer til vårt seminar for å fortelle om hva som internasjonalt er det fremste innen forskning og behandling av myelomatose. 
Foredraget til Munshi holdes på engelsk, sammen med seg under foredraget vil han ha forsker, lege og leder av Oslo myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold. Schjesvold vil bistå med å kommentere på Munshis innlegg og samtidig selv gi en innføring i hva som skjer av forskning i Norge og hvilke muligheter det er til å bli med i kliniske studier.
Det legges inn en pause på et naturlig sted i løpet av programposten. 

1230-1300: Forskning i Trondheim. Myelomatoseforskningen i Trondheim er aktiv, og vi får høre om to spennende prosjekter som forskerne Alenka Behsen (immunmiljø i benmargen til myelomatosepasienter med lang og kort overlevelse) og Krisitin Aass (Karakterisering av immunceller i beinmargen hos myelomatosepasienter på enkeltcellenivå - hvilke endringer skjer fra diagnose til tilbakefall etter behandling?) driver ved Senter for Myelomforskning ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU.

1300-1400: Lunsj

1400-1445: Munnhelse og kreft - fokus på pasienter med myelomatose. Noen behandlinger for myelomatose kan gi noen uheldige bivirkninger i forhold til tann- og munnhelsen. Hva bør du være observant på og hvordan forebygge og behandle dette. Ved professor Bente Brokstad Herlofson, fagleder ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved Det odontologiske fakultet i Oslo og overtannlege ved Tann- og kjeveenheten ved Øre-nese-hals avdelingen på Rikshospitalet.

1445:   Pause

1500-1530: Livskvalitet.  Innlegg ved Vibeke Borchgrevink. Vibeke jobbet som finansiell rådgiver i Storebrand da hun i 2009 fikk kreft. På grunn av senvirkninger måtte hun etter hvert slutte å jobbe. Hun var deltaker i Kreftkompassets Mentorskapsprogram i 2018-19, og har etter det jobbet for at flere skal få bedre hjelp etter kreftbehandling. Vibeke er spesielt engasjert i Mentorskapsprogrammet, men er også delaktig i andre deler av Kreftkompassets arbeid for å gi tidligere kreftpasienter best mulig livskvalitet.

1530-1600: Spørsmål til legene. Oppsummering av dagen og mulighet til å stille spørsmål til lege Tobias Slørdahl.

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Seminaret er støttet av følgende legemiddelselskaper:
logo sanofipfizer logoregeneron logotakeda logologo janssenlogo gsk

Seminaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta, men vi trenger din påmelding. 

Påmelding til seminar om Myelomatose i Trondheim 27.10.23

Har du allergier, eller det andre hensyn i forhold til tilrettelegging?
Har du med ledsager?
 
Har du med ledsager?
Er du medlem i Blodkreftforeningen?
 
 
Er du medlem i Blodkreftforeningen?