Program:

imf logo1000-1015: Velkommen og litt om Blodkreftforeningens arbeid og samarbeid med IMF. Ved Olav Ljøsne, leder av Blodkreftforeningen og Serdar Erdogan fra International Myeloma Foundation

1015-1100: Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag? Foredrag med presentasjon av hva som er dagens standard behandling og hva som kjennetegner sykdommen myelomatose. Ved lege Jacob Nørgaard ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet. 

1100-1300: Forskning internasjonalt og i Norge. Ved Nikhil Munshi er professor i medisin ved Harvard Medical School og leder ved Jerome Lipper Multiple Myeloma Center ved Dana Farber Cancer Institute i USA. Han er en av verdens fremste forskere på myelomatose og han kommer til vårt seminar for å fortelle om hva som internasjonalt er det fremste innen forskning og behandling av myelomatose. Foredraget til Munshi holdes på engelsk, sammen med seg under foredraget vil han ha forsker, lege og leder av Oslo myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold. Schjesvold vil bistå med å kommentere på Munshis innlegg og samtidig selv gi en innføring i hva som skjer av forskning i Norge og hvilke muligheter det er til å bli med i kliniske studier.
et legges inn en pause på et naturlig sted i løpet av programposten. 

1300-1400: Lunsj

1400-1445: Munnhelse og kreft - fokus på pasienter med myelomatoseNoen behandlinger for myelomatose kan gi noen uheldige bivirkninger i forhold til tann- og munnhelsen. Hva bør du være observant på og hvordan forebygge og behandle dette. Ved professor Bente Brokstad Herlofson, fagleder ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved Det odontologiske fakultet i Oslo og overtannlege ved Tann- og kjeveenheten ved Øre-nese-hals avdelingen på Rikshospitalet. 

1445:   Pause

1500-1530: Livskvalitet. Innlegg ved Vibeke Borchgrevink. Vibeke jobbet som finansiell rådgiver i Storebrand da hun i 2009 fikk kreft. På grunn av senvirkninger måtte hun etter hvert slutte å jobbe. Hun var deltaker i Kreftkompassets Mentorskapsprogram i 2018-19, og har etter det jobbet for at flere skal få bedre hjelp etter kreftbehandling. Vibeke er spesielt engasjert i Mentorskapsprogrammet, men er også delaktig i andre deler av Kreftkompassets arbeid for å gi tidligere kreftpasienter best mulig livskvalitet.

1530-1600: Spørsmål til legene. Oppsummering av dagen og mulighet til å stille spørsmål til legene.

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Seminaret er støttet av følgende legemiddelselskaper:
logo sanofipfizer logoregeneron logotakeda logologo janssenlogo gsk

Seminaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta, men vi trenger din påmelding. Dette seminaret vil også livestreames -følg lenken her fra kl. 10:00: https://www.crowdcast.io/c/1cruxc06vgmw 

Påmelding til seminar om myelomatose i Oslo 24.10.23

Fysisk eller digital deltakelse?
 
Er du medlem i Blodkreftforeningen?
 
 
Er du medlem i Blodkreftforeningen?