Myelomatose

Benmargskreft, eller myelomatose, er den hyppigste blodsykdommen vi har i Norge. Myelomatose kjennetegnes av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av benmargens celler, de såkalte plasmacellene.

Terje lever med myelomatose

– Jeg har blitt mye mer bevisst verdien av å leve. Det er en bonuseffekt av det å bli syk, sier Terje Kristiansen, som har levd med myelomatose siden 2012.
Overlege ved Oslo universitetssykehus, Fredrik Schjesvold, gir i denne filmen et innblikk i symptomer og behandling av sykdommen.

Artikkelen har fri gjenbruk. Vil du sitere denne artikkelen?

Å leve med Myelomatose

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.