Myelomatose

Benmargskreft, eller myelomatose, er den hyppigste blodsykdommen vi har i Norge. Myelomatose kjennetegnes av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av benmargens celler, de såkalte plasmacellene.

Terje lever med myelomatose

– Jeg har blitt mye mer bevisst verdien av å leve. Det er en bonuseffekt av det å bli syk, sier Terje Kristiansen, som har levd med myelomatose siden 2012.
Overlege ved Oslo universitetssykehus, Fredrik Schjesvold, gir i denne filmen et innblikk i symptomer og behandling av sykdommen.

Artikkelen har fri gjenbruk. Vil du sitere denne artikkelen?

Å leve med Myelomatose

Miljødirektoratet snur, CAR T unntas bestemmelser om utsetting av GMO

Klinisk utprøving av et nytt genmodifisert legemiddel mot benmargskreft (CAR-T-celleterapi) studien trenger allikevel ikke godkjenning av Miljødirektoratet.
–  Dette er en positiv og riktig beslutning som vi mener må føre til en prinsipiell avklaring som bør skje umiddelbart slik at dette er ryddet opp i for kommende klinisk forskning og godkjenning av fremtidig bruk, sier leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne.