Myelomatose

Benmargskreft, eller myelomatose, er den hyppigste blodsykdommen vi har i Norge. Myelomatose kjennetegnes av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av benmargens celler, de såkalte plasmacellene.

Terje lever med myelomatose

– Jeg har blitt mye mer bevisst verdien av å leve. Det er en bonuseffekt av det å bli syk, sier Terje Kristiansen, som har levd med myelomatose siden 2012.
Overlege ved Oslo universitetssykehus, Fredrik Schjesvold, gir i denne filmen et innblikk i symptomer og behandling av sykdommen.

Artikkelen har fri gjenbruk. Vil du sitere denne artikkelen?

Å leve med Myelomatose

Fikk myelomatose av nordsjøjobben

Johny Hamre (65 år) fra Herøy sør for Ålesund, er så langt den eneste i Norge som har fått sin myelomatose godkjent som yrkessykdom. Han har i senere tid blitt kjent med at flere kollegaer har fått samme sykdom og tenker tilbake på den tidlige fasen i oljeindustrien hvor faremomentene med kjemikalier nærmest var ukjent.