Myelomatose

Benmargskreft, eller myelomatose, er den hyppigste blodsykdommen vi har i Norge. Myelomatose kjennetegnes av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av benmargens celler, de såkalte plasmacellene.

Hvordan er det å leve med en alvorlig blodkreftdiagnose når man bor litt mindre sentralt?

Lisbeth Lindbäck bor i Lakselv, og har levd med myelomatose siden 2005. Filmen er støttet av International Myeloma Foundation.

Artikkelen har fri gjenbruk. Vil du sitere denne artikkelen?

Å leve med Myelomatose

Beslutningsform begrenser behandlingsmulighetene for myelomatosepasienter

Selv om man i dag har gode behandlingsformer for myelomatose så begrenser Beslutningsforum mulighetene for nye medisiner og medikamentkombinasjoner. Dersom legene hadde fått tatt i bruk det som finnes av behandling hadde totaloverlevelsen hadde blitt betydelig lengre mener Fredrik Schjesvold, overlege ved avdeling for blodsykdommer ved OUS og leder for Oslo Myeloma Center. Han får støtte av Blodkreftforeningens leder Olav Ljosne i
Alt om din helse's temabilag: "Benmargskreft – kreftsykdommen der legene har mest å spille på".