Myelomatose

Benmargskreft, eller myelomatose, er den hyppigste blodsykdommen vi har i Norge. Myelomatose kjennetegnes av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av benmargens celler, de såkalte plasmacellene.

Terje lever med myelomatose

– Jeg har blitt mye mer bevisst verdien av å leve. Det er en bonuseffekt av det å bli syk, sier Terje Kristiansen, som har levd med myelomatose siden 2012.
Overlege ved Oslo universitetssykehus, Fredrik Schjesvold, gir i denne filmen et innblikk i symptomer og behandling av sykdommen.

Artikkelen har fri gjenbruk. Vil du sitere denne artikkelen?

Å leve med Myelomatose

Beslutningsform begrenser behandlingsmulighetene for myelomatosepasienter

Selv om man i dag har gode behandlingsformer for myelomatose så begrenser Beslutningsforum mulighetene for nye medisiner og medikamentkombinasjoner. Dersom legene hadde fått tatt i bruk det som finnes av behandling hadde totaloverlevelsen hadde blitt betydelig lengre mener Fredrik Schjesvold, overlege ved avdeling for blodsykdommer ved OUS og leder for Oslo Myeloma Center. Han får støtte av Blodkreftforeningens leder Olav Ljosne i
Alt om din helse's temabilag: "Benmargskreft – kreftsykdommen der legene har mest å spille på".