Myelomatose

Benmargskreft, eller myelomatose, er den hyppigste blodsykdommen vi har i Norge. Myelomatose kjennetegnes av ukontrollert vekst i en bestemt gruppe av benmargens celler, de såkalte plasmacellene.

Jakob har levd med benmargskreft i 17 år

Høsten 1999 levde Jacob Hygen et aktiv liv med orientering, ski- og fjellturer, og var i god form. Så forandret livet seg totalt.

Artikkelen har fri gjenbruk. Vil du sitere denne artikkelen?

Viktig engasjement

– Vi gir full støtte til det arbeidet Finn Helge Quist har lagt ned for å få fortgang i myndighetens arbeid med å få godkjent nye medisiner for myelomatose, sier Blodkreftforeningens nestleder Jacob Hygen.