Filmen er støttet av International Myeloma Foundation.