Filmen er støttet av International Myeloma Foundation (IMF)