Kronisk myelogen leukemi (KML)

Kronisk myelogen leukemi (KML) skyldes en genfeil på kromosom 22 og er en blodkrefttype hvor enkelte stamceller i benmargen vokser og deler seg uhemmet. Ved denne sykdommen oppstår en overproduksjon av granulocytter (en type hvite blodlegemer), blodplater og røde blodlegemer. I Norge ser man omlag 70 nye tilfeller av diagnosen KML hvert år. Gjennomsnittelig diagnosetidspunkt er ca 65 år.

Ulike behandlingsmetoder ved KML

Møt to av våre medlemmer med KML og som har vært igjennom svært forskjellige behandlinger. Agnar Berland gikk gjennom transplantasjon i 1996, mens Bente Larsen fikk diagnosen senere og har kun fått tablettkurer.
Overlege ved Akershus universitetssykehus, Eivind Galteland, gir i denne filmen et innblikk i symptomer og behandling av sykdommen.

Å leve med Kronisk myelogen leukemi (KML)