Myeloproliferative sykdommer (MPN)

Myeloproliferative sykdommer (MPN) er en gruppe blodsykdommer hvor det skjer en unormal produksjon av blodceller i benmargen. Diagnosene myelofibrose, polycytemi vera og essensiell trombocytemi faller alle inn under fellesbetegnelsen MPN.

RAMMET AV SJELDEN SYKDOM: Da Anita ble utredet i 2005 fant de en knute i skjoldbrukskjertelen. Knuten ble operert bort, og deretter ble hun overført til en hematolog som påviste at hun hadde blodkreftsykdommen myeloproliferativ sykdom, ET.

Et annerledes liv

Anita Nymo (38) ble rammet av den sjeldne kroniske blodkreftsykdommen myeloproliferativ sykdom (MPN) i 2005. Sykdommen har endret livet hennes, men takket være god oppfølging av fastlegen og hematologen har hun lært seg å leve med den.

Å leve med Myeloproliferative sykdommer (MPN)