Myeloproliferative sykdommer (MPN)

Myeloproliferative sykdommer (MPN) er en gruppe blodsykdommer hvor det skjer en unormal produksjon av blodceller i benmargen. Diagnosene myelofibrose, polycytemi vera og essensiell trombocytemi faller alle inn under fellesbetegnelsen MPN.

Dette er Myeloproliferative neoplasier (MPN)

Overlege ved Akershus Universitetssykehus, Ellen Brodin, gir i denne filmen et innblikk i fakta og behandling av diagnosen. MPN kan deles inn i tre grupper, avhengig av hvilken cellelinje som er affisert. Disse er polycytemia vera, myelofibrose og essensiell trombocytemi.

Å leve med Myeloproliferative sykdommer (MPN)