Myelodysplastisk syndrom (MDS)

Myelodysplastisk syndrom (MDS) brukes som en samlebetegnelse for en gruppe blodkreftsykdommer som springer ut fra de bloddannende stamcellene i benmargen. MDS oppstår som følge av en modningsforstyrrelse i benmargens stamceller. Et fellestrekk er at cellene får skader som gjør at utseende endrer seg når vi ser på de i mikroskopet. Dette innebærer at blodcellene ikke modner og utvikler seg normalt, noe som ofte medfører et lavt antall av en eller flere av de ulike gruppene blodceller (blodplater, røde - eller hvite blodlegemer).

Tok opp informasjonen fra legen

Etter flere år med behandling for kløe og hudproblemer og mye undring hos legene, fikk Knut Nilssen en diagnose han aldri hadde hørt om - myelodysplastisk syndrom (MDS). Takket være at han tok opp all informasjonen han fikk, greide han å følge med på alt det nye han skulle lære seg.

Å leve med Myelodysplastisk syndrom (MDS)