Myelodysplastisk syndrom (MDS)

Myelodysplastisk syndrom (MDS) brukes som en samlebetegnelse for en gruppe blodkreftsykdommer som springer ut fra de bloddannende stamcellene i benmargen. MDS oppstår som følge av en modningsforstyrrelse i benmargens stamceller. Et fellestrekk er at cellene får skader som gjør at utseende endrer seg når vi ser på de i mikroskopet. Dette innebærer at blodcellene ikke modner og utvikler seg normalt, noe som ofte medfører et lavt antall av en eller flere av de ulike gruppene blodceller (blodplater, røde - eller hvite blodlegemer).

Knut har Myelodysplastisk syndrom (MDS) og er stamcelletransplantert

Overlege ved Oslo Universitetssykehuse, Ingunn Dybedahl, gir i denne filmen et innblikk i fakta og behandling av diagnosen.

Å leve med Myelodysplastisk syndrom (MDS)