Lymfekreft

Lymfekreft (lymfom) er en kreftsykdom med opprinnelse i kroppens lymfatiske celler i lymfekjertlene og kan oppstå overalt i kroppen. Hvis cellene bare finnes i blod og benmarg vil sykdommen bli kalt leukemi. Lymfocyttene lages i benmargen og har som oppgave å beskytte kroppen blant annet mot mikroorganismer som bakterier og virus. Dette gjør de ved å gjenkjenne og uskadeliggjøre fremmede elementer i kroppen.

Å leve med Lymfekreft