Lymfekreft

Lymfekreft (lymfom) er en kreftsykdom med opprinnelse i kroppens lymfatiske celler i lymfekjertlene og kan oppstå overalt i kroppen. Hvis cellene bare finnes i blod og benmarg vil sykdommen bli kalt leukemi. Lymfocyttene lages i benmargen og har som oppgave å beskytte kroppen blant annet mot mikroorganismer som bakterier og virus. Dette gjør de ved å gjenkjenne og uskadeliggjøre fremmede elementer i kroppen.

Annar har levd med lymfekreft i over 20 år

Annar har non-Hodgkins lymfom og har gjennomgått utallige behandlinger.
– Den beste medisinen er å være ute i naturen og bruke kroppen, sier Annar.
Overlege ved OUS, Marianne Brodtkorb, gir i denne filmen et innblikk i fakta om og behandling av non-Hodgkins lymfomene.

Å leve med Lymfekreft