Opptak fra seminar om MPN, 22.11.22:

Utredning, behandling og oppfølging ved Essensiell Trombocytose (ET), ved hematolog Ellen Brodin, Ahus. Inkl pasienthistorie:

 

 

Utredning, behandling og oppfølging ved Polecytemia Vera (PV) ved Eirik Tjønnfjord, Sykehuset Østfold. Inkl pasienthistorie:

 

 

Utredning, behandling og oppfølging ved Utredning, behandling og oppfølging ved Myelofibrose (MF) ved Hoa Tran, Ahus. Inkl pasienthistorie:

 

 

Oppdatering på siste nytt på forskning rundt MPN- diagnosene, inklusiv presentasjon av pasientdagbok (Kaiku Health):

 

 

Opptak fra seminar om ALL og AML; 17.11.22:

AML: Dagens utredning og behandling, oppfølging av pasienter og behandlingsnytt ved Tor Henrik Andersson Tvedt, overlege ved avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet:

 

 

ALL: Dagens utredning og behandling, oppfølging av pasienter og behandlingsnytt ved overlege Ann Kristin Kvam og Elisabeth Strandberg, ALL sykepleier, ved avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet:

 

 

Nye behandlingsmetoder i fremtiden for ALL og AML, ved  Andrea Brodersen, stipendiat ved forskningsavdelingen fra Enserink-gruppen, forskningsgruppe på molekylær kreftmedisin ved Radiumhospitalet:

 

 

Pasienthistorie fra seminaret – Kirsten Birkeland, AML:

 

 

Opptak fra seminar om MDS, 07.11.22:

Hva er MDS? Omtale av hva MDS er, ulike risiko grupper, årsak og sykdomsforløp. Ved overlege Ingunn Dybedal:

 

 

Behandling av lav-risiko MDS, ved overlege Astrid Olsnes-Kittang:

 

 

Behandling av høy-risiko MDS, ved overlege Synne Torkildsen:

 

 

Behandling med allogen stamcelletransplantasjon MDS, ved overlege Ingunn Dybedal:

 

 

Sofaprat og diskusjon med de tre overlegene; Ingunn Dybedal, Synne Torkildsen og Astrid Olsnes-Kittang. Hva skjer innen forskning, hva kommer av ny behandling og spørsmål fra deltakerne:

 

 

Pasienthistorie. Hvordan var det å få diagnosen og hvordan er hverdagen med MDS ved Tordis Duun Stenersen:

 

 

Opptak fra seminar om seneffekter etter blodkreftbehandling, 12.10.22:

Hvilke seneffekter kan oppstå etter kreftbehandling, når kan de oppstå, hvordan kan de behandles, hvordan påvirker seneffekter livet og hvilke rehabiliteringsmuligheter finnes? Ved Cecilie Essholt Kiserud, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft ved Oslo Universitetssykehus:

 

 

GVHD i etterkant av transplantasjon, ved spesialsykepleier Jørn Kristiansen, avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet:

 

 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Hva er bakgrunn og formål med ordningen? ved spesialrådgiver Kari Anne Rønningen, Kreftforeningen:

 

 

Opptak fra myelomatoseseminarene høsten 2022:

Webinar om presisjonsmedisin i blodkreftbehandling, 15.06.22:

 

Foredrag fra landskonferansen i Trondheim, 21.-22.05.22

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar: KLL og Waldenstrøms sykdom, 04.04.22

DEL 1: Seminaret består av en felles del, samt to separate deler for hver av diagnosene. Denne videoen er opptak fra felles delen. Opptak fra de to separate sesjonene finner du under dette opptaket.
Seminaret er støttet av legemiddelselskapet Abbvie.

 

 

DEL 2: Tema KLL:
Seminaret er støttet av legemiddelselskapet Abbvie.

 

 

DEL 3: Tema Waldenstrøms sykdom:

 

 

Webinar: siste nytt om myelomatose fra ASH, 16.12.21:

 

 

Webinar om Akutt lymfatisk leukemi (ALL), 19.10.21:

 

 

Webinar om Akutt myelogen leukemi (AML), 19.10.21:

 

 

Webinar om MDS, 01.09.21:

 

 

Webinar om Amyloidose, 05.05.21:

 

 

Webinaret er støttet av Myeloma Patients Europe

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), 12.04.21:

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapene Janssen og Abbvie

Webinar om medisinering ved KML, 07.04.21:

 

 

Webinar om MPN, 03.03.21:

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis. 

Webinar om blodkreft, korona og vaksine, 15.02.21:

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Takeda.

Webinar om myelomatose, 05.01.21:

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Takeda og International Myeloma Foundation.

Webinar om seneffekter etter blodkreft, 10.12.20:

 

 

Webinar om ALL og AML, 23.09.2020:

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis og Bristol-Myers Squibb.

Webinar om Aplastisk anemi 02.09.2020:

 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Novartis.

Webinar om Kronisk myelogen leukemi 02.09.2020:

 

 

Webinar om Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 01.09.2020:

 

 

Webinar om KLL er støttet av legemiddelselskapet AbbVie.

Webinar om Waldenstrøms 01.09.2020:

 

 

Webinar: blodkreft og covid-19 – hva er konsekvensen for pasienter og pårørende? 03.06.2020:

 

 

Blodkreftforeningen takker legemiddelselskapene Novartis og Celgene som har støttet webinaret.

I vårt foredragsarkiv finner du opptak og presentasjoner fra tidligere webinarer/seminarer.