Opptak fra myelomatoseseminaret i Oslo 12.sept 2022

Publisert 14. oktober 2022

Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag? Ved overlege Nina Gulbrandsen ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet:

Forebyggende behandling ved myelomatose. Ved Anne Spurkland som er en norsk medisinsk forsker innen molekylær immunbiologi, lege, spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og fagbokforfatter:

Forskning Internasjonalt og i Norge. Ved professor Sigurður Yngvi Kristinsson er en av de ledende forskerne i verden innen myelomatose. Og leder av Oslo Myelomatosesenter Fredrik Schjesvold og forsker Even Holth Rustad ved Oslo Universitetssykehus:

Hva er livskvalitet og når bør lindrende behandling vurderes? Ved spesialrådgiver Ylva Maria Gjelsvik fra Kreftregisteret, overlege Nina Gulbrandsen og myelomatosepasient Reidar Nordby samtaler om erfaringer de har med å finne en best mulig individuelt tilpasset behandling. Samt innlegg fra overlege palliativ enhet Stavanger Universitetssykehus Målfrid Holmaas Bjørgaas:

Spørsmål til legene. Legene svarer på spørsmål fra salen og digitalt: