Opptak fra myelomaotseseminaret i Stavanger 09.09.22

Publisert 18. oktober 2022

Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag? Ved seksjonsoverlege Einar Haukås ved avdeling for blodsykdommer Stavanger Universitetssykehus:

Forebyggende behandling ved myelomatose. Ved Jens Vikse som er lege i spesialisering i revmatologi ved Stavanger universitets­sykehus:

Forskning Internasjonalt og i Norge. Ved Professor Sigurður Yngvi Kristinsson fra Island, som er en av de ledende forskerne i verden innen myelomatose. Seksjonsoverlege Einar Haukås og Kari Moore fra Stavanger universitetssykehus medvirker også:

Hva er livskvalitet og når bør lindrende behandling vurderes?  Ved Målfrid Holmaas Bjørgaas, overlege palliativ enhet Stavanger Universitetssykehus, seksjonsoverlege Einar Haukås og myelomatosepasient Merete Hjelm Blanckaert: