Opptak fra myelomaotseseminaret i Trondheim 13.09.22

Publisert 18. oktober 2022

Hva er myelomatose og hvordan behandles dette i Norge i dag. Ved overlege Tobias Slørdahl ved avdeling for blodsykdommer St. Olavs hospital:

Forebyggende behandling ved myelomatose. Ved Vibeke Videm, professor i immunologi ved Det medisinske fakultet ved NTNU og overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på St. Olavs hospital.

Forskning Internasjonalt og i Norge. Ved Professor Sigurður Yngvi Kristinsson som er en av de ledende forskerne i verden innen myelomatose. Forsker og overlege Tobias Slørdahl ved St. Olavs hospital og leder av Oslo Myelomatosesenter Fredrik Schjesvold medvirker også.

Hva er livskvalitet, og når bør lindrende behandling vurderes? Studiosamtale med Spesialrådgiver Ylva Maria Gjelsvik fra Kreftregisteret, overlege Frode Skanke ved Unicare og Røros Rehabiliteringssenter og myelomatosepasient Gunn Åse Hammervik, samt innlegg fra overlege palliativ enhet Stavanger Universitetssykehus Målfrid Holmaas Bjørgaas.