Gunhild har hatt myelomatose siden 2015, og vært gjennom HMAS (stamcelletransplantasjon) to ganger. I fjor valgte hun å reise til Tyskland for egen regning. CAR-T-behandlingen kostet henne fem millioner kroner.

Få bivirkninger

I dag har hun ingen synlige nivåer av myelomatose, noe som ikke betyr at hun er kreftfri eller kurert, men at sykdommen er på et så lavt nivå at den ikke kan påvises.
– Jeg har fått beskjed om at jeg ikke kan regne med at sykdommen blir helt borte, og at det er liten sjanse for at jeg blir kurert. Men foreløpig ser det bra ut, sier Gunhild.

Èn gang i måneden sjekkes hun for m-komponent. I tillegg følger legene tett med på antistoffnivået hennes, etter behandlingen har hun fått tilskudd av dette, noe som er vanlig for pasienter som gjennomgår CAR-T.  Oppfølgingen skjer her i Norge, men alle resultater sendes også til klinikken i Leipzig.

– Jeg har egentlig ikke hatt noe særlige bivirkninger. De første månedene var jeg stiv i kroppen, men det har blitt mye bedre. Jeg har noe nevropati, men det hadde jeg før jeg gjennomgikk CAR-T. 

Lever som vanlig

bilde av gunhild på skiturGunhild forteller om mange fine skiturer i vinter, og lite sykdom.

– Rett etter behandlingen var jeg litt forsiktig. Jeg brukte munnbind og holdt meg unna større grupper med mennesker og traff folk utendørs. Men nå lever jeg mye mer normalt. Jeg har ikke hatt mange infeksjoner heller.

Nå er Gunhild i gang med vaksineringsprogram, og regner med å være fullvaksinert til jul i år.

Håper på godkjenning i Norge

– Nå håper jeg flere pasienter med myelomatose skal få muligheten til å få CAR-T her i Norge. Jeg forstår ikke hva helsemyndighetene venter på. Dette er en veldig bra behandling, selv om det kan oppstå bivirkninger så går det vanligvis veldig bra. For meg var dette mye mer skånsomt enn HMAS som jeg har vært igjennom to ganger tidligere. 

Les mer om Gunhild:
Gunhild valgte å reise utenlands for CAR-T celleterapi


Gunhild har tidligere delt sin pasienthistorie i vår brosjyre om stamcelletransplantasjon. Les hennes historie her: Gjennomgått HMAS to ganger

Last ned brosjyren: Blodkreft og stamcelletransplantasjon - Til deg som vil vite mer om stamcelletransplantasjon

Støtt vårt arbeid - bli medlem i Blodkreftforeningen

Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme i sakene vi engasjerer oss i, for eksempel jobber vi for raskere godkjenning av nye medisiner og behandlingsmetoder i Norge.  

Meld deg inn