I et intervju med HealthTalk er leder i Blodkreftforeningen tydelig på at helsemyndighetene må bestemme seg for hvilken rolle CAR-T celleterapi skal ha i norsk kreftbehandling fremover. 

Venter på behandling i Beslutningsforum

Blodkreftforeningen hadde håp om at CAR-T-celleterapien Carvykti mot myelomatose skulle stå på agendaen i årets første møte i Beslutningsforum, etter at saken ble utsatt fra møtet i desember. Men Carvykti var ikke oppe til behandling i møtet 22.januar, og foreløpig vet vi ikke når behandlingen kommer opp. Fagdirektør i Helse Sør-Øst og leder i Bestillerforum,Ulrich Spreng sier til HealthTalk at forhandlingene om avtalene knyttet til Carvykti pågår, og kommer ikke med anslått tidspunkt for når Carvykti blir å se på sakslisten i Beslutningsforum. Metodevurderingen for Carvykti var klar i fjor sommer, og Blodkreftforeningen er nå utålmodige. 

olav ljøsne- Jeg hadde imidlertid regnet med at behandlingen skulle komme til Beslutningsforum umiddelbart etter metodevurderingen var klar, men det har ikke skjedd. Det virker som om myndighetene sliter med at de kun klarer å fokusere på kostnadene knyttet til en slik innføring, og at de ikke ser hva de kan tjene på det på lengre sikt, sier Ljøsne til HealthTalk

Hele saken leser du her: Blodkreftforeningen om CAR-T: – Må ses som en investering, ikke kun en kostnad, HealthTalk 24.01.24

Støtt vårt arbeid for raskere innføring av nye medisiner og metoder

Blodkreftforeningen arbeider iherdig for at norske blodkreftpasienter skal få raskest mulig tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder. I denne prosessen har vi møter med legemiddelselskaper, helsemyndigheter, helseforetakene og politikere. I tillegg samarbeider vi med media og benytter oss av de kanalene vi kan for å skape oppmerksomhet rundt sakene som er viktige for våre medlemmer. 

Ved å bli medlem i Blodkreftforeningen støtter du vårt arbeid for raskere tilgang til nye medisiner og behandlinger. Bli medlem nå! 

Meld deg inn