Etter å ha gjennomgått CAR-T behandling ved universitetsklinikken i Leipzig sommeren 2023, har Gunhild per i dag ingen synlige nivåer av myelomatose.
– Det betyr imidlertid ikke at jeg er kreftfri eller at jeg har blitt kurert. Myelomatosen er der, men på et veldig lavt nivå som ikke er detekterbart. Men den er ikke borte, og dét kan jeg ikke regne med at den blir heller. Det er derfor liten sjanse for at jeg blir kurert, men man skal aldri si aldri, sier Gunhild til HealthTalk. 

Mange hadde håpet at Beslutningsforum i møtet 22.01.24 ville beslutte om CAR-T-celleterapien Carvykti skal innføres for myelomatosepasienter i fjerde behandlingslinje i Norge, men foreløpig er ikke Carvykti satt opp på agendaen for dette møtet. 
– Jeg håper virkelig Beslutningsforum skjønner at de bør godkjenne denne behandlingen, så flere får muligheten, sier hun til HealthTalk.

Les hele artikkelen om Gunhild:  Benmargskreft: Norske Gunhild betalte fem millioner kroner for genterapi i Tyskland, HealthTalk 15.01.24

Benmargskreft: Norske kreftpasienter betaler millioner for genterapi i utlandet, HealthTalk 15.01.24

Gunhild har tidligere delt sin pasienthistorie i vår brosjyre om stamcelletransplantasjon. Les hennes historie her: Gjennomgått HMAS to ganger
Last ned brosjyren: Blodkreft og stamcelletransplantasjon - Til deg som vil vite mer om stamcelletransplantasjon

 

 

Støtt vårt arbeid - bli medlem i Blodkreftforeningen! Flere medlemmer gir oss en sterkere stemme! 
Bli medlem