Stamcelletransplantasjon er også kjent som benmargstransplantasjon, dette fordi det er en transplantasjon av bloddannende stamceller fra benmarg.

Ved allogen stamcelletransplantasjon får pasienten donert stamceller en annen frisk person, mens ved autolog stamcelletransplantasjon (også kalt HMAS) får pasientens tilbakeført sine egne stamceller. Eksempler på sykdommer der allogen stamcelletransplantasjon er aktuelt er leukemier, lymfomer og aplastisk anemi, mens autolog stamcelletransplantasjon kan være aktuelt ved noen lymfekreftformer og pasienter med myelomatose.

Årlig gjennomgår 130 voksne pasienter allogen transplantasjon og litt i overkant av 300 voksne pasienter autolog transplantasjon i Norge.

Vi har utarbeidet en brosjyre om stamcelletransplantasjon som vil være tilgjengelig i løpet av kort tid.