Kliniske studier der ny behandling prøves ut på mennesker er en forutsetning for medisinsk utvikling. Før et nytt legemiddel eller en ny behandlingsmetode kan godkjennes til bruk må det alltid gjennomføres slike studier  Grunnforskningen gjøres i laboratorier, men alle legemidler må testes på pasienter som har den aktuelle sykdommen før de kan brukes rutinemessig.

På Helsenorge.no finner du oversikt over alle kliniske studier i Norge.

Slik finner du frem til aktuelle studier på blodkreft:

  • Velg «kreft» under Kategori
  • Under Relevant behandling kan du velge ulike type blodkreft: «Akutt leukemi» / «Kronisk lymfatisk leukemi» / «Beinmargskreft (myelomatose)»
  • Deretter kan du velge et spesifikt sykehus, eller la det stå åpent – da vil alle studier i hele landet komme opp.
  • Under Status kan du velge «Pågående» eller «Åpent for rekruttering», alt ettersom hva du ønsker å få oversikt over.

Universitetssykehusene/helseforetakene legger også ut studier på sine nettsider:

Kliniske studier Oslo Universitetssykehus
Kliniske studier Akershus Universitetssykehus
Klinske studier Vestre Viken
Klinske studier Sørlandet Sykehus
Klinske studier Helse Vest
Kliniske studier St. Olavs hospital
Kliniske studier Universitetssykehuset Nord-Norge

MED.hjelper

MED.hjelper er et uavhengig samarbeidsprosjekt som ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling. På MED.hjelper.com  informeres det om kliniske studier av utprøvende behandling og mulighetene for å delta i disse.

Bak MED.hjelper står VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap), og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen) som har initiert samarbeidet, MED.hjelper er utviklet gjennom lagarbeid, med blant annet pasientorganisasjoner, EUPATI Norge, helseforetak, NorCRIN, helseklynger og strategiske partnere i helsenæringen.

Ekspertpanelet

Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt. Ekspertpanelet skal blant annet vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier/utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden.

Mulighet for ny medisinsk vurdering hos Ekspertpanelet