Det sa en entusiastisk Tone Hansen, leder av Blodkreftforeningen under statsministeren Erna Solberg og helseministeren Bent Høies besøk på Senter for kreftrehabilitering ved Aker helsearena i Oslo 7.august.

Senter for kreftrehabilitering på Aker åpnet i sommer og inngår i Helse Sør-Øst sin satsning på kreftrehabilitering. På senteret er ambisjonen å fremme fysisk, psykisk og sosial tilpasning til det hverdags-og arbeidsliv brukerne ønsker. Det er også meningen at dette tilbudet vil bedre overgangen fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten.
Under åpningen av senteret tidligere i sommer sa Bent Høie at dette senteret vil være til inspirasjon for flere slike tilbud andre steder i landet.

Stort behov

– Gruppen med de som lever med kronisk kreftsykdom er den som øker mest. For denne gruppen er det å få komme inn i et slikt fellesskap veldig verdifullt, sa Sigbjørn Smeland, Klinikkleder ved Kreftklinikken OUS til statsministeren og helseministeren.
Kreftrehabilitering har i lengre tid vært en kampsak for Blodkreftforeningen og i de forum hvor foreningen har hatt en stemme har Blodkreftforeningen tatt initiativ til at kreftrehabilitering må på kartet i alle pakkeforløpene. Det er derfor spennende at Høyre nå lanserer ”Pakkeforløp hjem for kreftpasienter” som innebærer helse-og psykososial oppfølging etter sykehusopphold.

Thorhild Birkeland, Tone Hansen og Sigmund SmelandBlodkreftforeningens leder, Tone Hansen, flankert av Thorild Birkeland, avdelingsleder avdeling for klinisk service ved Kreftklinikken, og Sigbjørn Smeland, klinikkleder ved Kreftklinikken.

 

Psykisk helse må løftes

Under møtet med statsministeren og helseministeren tok Blodkreftforeningens leder opp hvor viktig det er at også psykisk helse vektlegges i rehabiliteringsarbeidet.

– Det er fortsatt tabubelagt å si at man strever psykisk etter kreftsykdom fordi man skal være takknemlig for at man har overlevd. Samtidig som man jobber med å bearbeide det man har vært igjennom så er det mange som opplever at det livet man kommer tilbake til ikke blir som forventet. Dette blir en dobbeltbelastning. Det er derfor så viktig at vi kan gi et godt psykisk tilbud i kreftrehabiliteringen, sa Hansen.

Blodkreftforeningen jobber med å løfte frem psykisk helse og gjøre dette mindre tabubelagt. Dette gjør vi blant annet gjennom vårt medlemskap i Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken. Målet for alliansen er å få på plass et helhetlig helsetilbud med flerfaglige somatiske avdelinger som er bemannet både med medisinsk og psykologfaglig kompetanse.