–  Dette er en svært effektiv livsforlengende behandling og vi tror den kommer til bli standardbehandlingen i Norden, sier professor Bjørn Tore Gjertsen, overlege ved Seksjon for blodsykdommer på Haukeland universitetssykehus, til HealthTalk.

Venetoclax er foreløpig ikke godkjent av Statens legemiddelverk for behandling av akutt myelogen leukemi.
Gjertsen mener at rask tilgang til denne behandlingen er viktig.
– Den ville effektivisert og forbedret den polikliniske behandlingen av denne pasientgruppen, og flere pasienter hadde fått lengre tid hjemme. Men dette er ikke et legemiddel som kurerer, men et legemiddel som kjøper tid. Dette er en effektiv livsforlengende behandling, sier Gjertsen.

Les hele saken: Ny studie: Pasienter med en aggressiv blodkreftsykdom lever lenger med ny behandling, HealthTalk, 26.08.20

Se intervjuet med Gjertsen på HealthTalk sin Youtube-kanal: