Pasienter som inkluderes i studiene må teste positivt på bestemte mutasjoner (FLT3 og IDH1/2). I begge studiene vil pasientene få standard behandling med kjemoterapi, men i tillegg vil de også få medikamenter som hemmer spesifikt produktene av de muterte genene, IDH-hemmere.

Andrea Lenartova, lege ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus, har det nasjonale ansvaret for HOVON 150-studien i Norge, i tillegg er hun ansvarlig for HOVON 156-studien ved Oslo Universitetssykehus.

Les mer: HOVON-studiene: Potensielt praksisendrende, Onkologisk Tidsskrift 22.10.22