Hvor farlig er omikron for disse pasientene, bør de ta en oppfriskningsdose av vaksine, hvilke forholdsregler bør de ta og når kommer det en behandling for de som blir smittet av Covid? Vi  har snakket med Stig S. Frøland, professor i medisin og spesialist i infeksjonssykdommer.

Hvor farlig kan Covid være for immunsviktpasienter?

– Det kommer helt an på typen og graden av immunsvikt. Erfaringsmessig er det enormt stor variasjon blant pasienter, graden av immunsvikt og infek- sjonstrussel. Alle pasienter som lever med immunsvikt, kjenner til dette. I akutte faser der pasienter får store doser med cellegift vil de være svært utsatte for infeksjoner, mens mot slutten av et behandlingsløp så vil infeksjonsfaren være mindre. Jeg vil oppfordre enhver pasient til å snakke med sin behandlende lege for å få informasjon om hvor stor infeksjonsfaren er for dem.
Det er fortsatt en del man ikke vet om korona og omikron, men det er gjort flere store studier på immunsvikt- pasienter som har vært smittet. Det ser ut til at stamcelletransplanterte har større risiko for alvorlig sykdom enn andre leukemipasienter. Et positivt funn er en stor studie som viser at barn med leukemi ikke ser ut til å være mer utsatt enn andre barn for å bli alvorlig syke. Det er særlig hos de voksne pasientene at vi ser mer alvorlig sykdom og dødsfall ved smitte.

Hvilke forholdsregler bør immunsvikt­ pasienter ta?

– Jeg tror at dette er et virus som vi kommer til å ha rundt oss for alltid, i forskjellige varianter. Akkurat nå er det omikron vi må forholde oss til, men det kan komme andre og potensielt farli- gere varianter. Selv om omikron anses å være en «snill» variant så gjelder dette for mennesker med immunitet. I dag har vi immunitet i store deler av samfunnet, men dette har ikke mange immunsviktpasienter. Dersom du vet at du har adskillig immunsvikt så anser jeg det som fornuftig å ta forholdsregler som å bruke munnbind der det er mye folk, som på kollektivtransport, og å opprettholde en viss form for sosial distansering. Dette er enkle tiltak som det er nyttig for en immunsvikt å ta.

Bør immunsviktpasienter ta 4.dose?

– Det er mange studier som viser at pasienter med immunsvikt ikke responderer så godt på vaksiner som normalbefolkningen. Det er jo ikke så rart fordi vaksinen er designet for å stimulere immunforsvaret, for pasienter som ikke har et godt immunforsvar så bli resultatet at vaksinen ikke her så god effekt. Selv etter to og tre runder med vaksine er resultatet dårligere enn for friske mennesker. Nå anbefaler Folkehelseinstituttet dose 4 for blant annet pasienter med immunsvikt, og dersom det ikke er en spesiell grunn til at man ikke skal vaksinere seg synes jeg at immunsvikt- og leukemipasienter skal ta denne oppfriskningsdosen.

Vil vi få medisiner som kan beskytte mot alvorlig sykdom dersom man blir smittet?

– Vaksinene vil ikke kunne beskytte alle, derfor er det svært viktig at vi får på plass effektive medisiner som kan hjelpe de som blir smittet. Mange ulike medikamenter har vært under utprøving, og nå ser det ut som det kommer medisiner som virker lovende. Dette er antivirale medika- menter som kan forhindre alvorlig sykdom. Det er flere medisiner som har fått godkjennelse i USA og av europeiske godkjenningsmyndigheter (EMA), mens andre er under vurdering.

Per i dag er ingen antivirale medika­ menter tatt i bruk i Norge, men Helse­ direktoratet har bestilt blant annet bestilt 41 000 doser av en type antivi­ ralia, Paxlovid fra Pfizer. Hvordan vil disse tas i bruk og fordeles?

– Dette har vi ikke fått et system for ennå, det blir viktig å få etablert en ordning som ivaretar dette slik at det fungerer for de sårbare pasientene. Dette er medisiner som må tas tidlig i forløpet, altså i løpet av de første dagene etter at symptomene melder seg og før man blir alvorlig syk. De skal kun tas i noen få dager og kan tas av pasientene selv hjemme. Det haster å få på plass en god ordning for distribusjon av disse medikamentene da de vil være med på å gjøre hverdagen mye tryggere for immunsviktpasientene.

Oppfriskningsdose – dose 4

Folkehelseinstituttet anbefaler personer med alvorlig svekket immunforsvar å ta oppfriskningsdose, altså 4. dose med koronavaksine, fordi dette er en gruppe som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har denne gruppen også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Folkehelseinstituttet anslår at det er omtrent 75 000 brukere av immunsupprimerende legemidler i landet, men kun 6 000 av disse har fått 4. dose. Folkehelseinstituttet oppfordrer personer med alvorlig svekket immunforsvar til å kontakte kommunens vaksinasjonstilbud for å få tilbudet om oppfriskningsdose, det er ikke behov for ytterligere bekreftelse fra spesialisthelsetjenesten.

Dersom dette gjelder deg kan du bruke det brevet du har fra før (vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten) eller vise frem journalnotat/diagnose fra Helsenorge.no.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan få oppfriskningsdosen allerede tre måneder etter den 3.dosen.

For blodkreftpasienter anbefales disse gruppene å ta en 4. dose:
• Benmargstransplanterte de siste to årene
• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling