Austvoll Dahlgren belyser et svært relevant tema for mange som er rammet av kreft eller annen alvorlig sykdom: enkel tilgang til en enorm mengde informasjon på nettet gjør at mange mennesker som er på kunnskapssøk blir feilinformert.

– Ofte er informasjonen man kommer over ved å søke på internett eller ved å lese aviser basert på personlige erfaringer, det kan være teorier som blir presentert, eller det kan være informasjon som er preget av kommersielle interesser. Informasjonen er ofte mangelfull fordi den ikke er representativ eller ikke er basert på systematisk innhentet kunnskap. Det viktigste målet med helsefremmende arbeid nå er derfor å fremme kritisk tanke, forklarer Austvoll Dahlgren.

Unngå Google

Dersom man som pasient eller pårørende søker kunnskap om en diagnose er Austvoll Dahlgrens råd å gjøre dette søket på www.helsebiblioteket.no.

– Ikke start med å google en diagnose. Når du gjør et søk på google så finner du kanskje en relevant forskningsartikkel, men husk at dette er én artikkel, du vet ikke hva andre forskningsartikler om samme emne sier. På helsebiblioteket.no får du tilgang til alle studier, her får du all ny forskning og alle relevante fakta. Da er du sikker på at du ikke blir feilinformert.

Kunnskapspyramiden

Ved første besøk kan nettstedet Helsebiblioteket.no virke overveldende. Austvoll Dahlgren anbefaler å gå rett inn på Kunnskapspyramiden (lenke til den finner du i menyen på høyresiden på forsiden). I Kunnskapspyramiden finner man oppsummert forskning fra hele verden som er kvalitetssikret. Dette er de samme kildene helsepersonell bruker men som også er åpen for pasienter. Kunnskapspyramiden bruker trafikklysmerking på innholdet sitt. Grønt er oppsummert og kvalitetssikret informasjon, gult er oppsummert men ikke kvalitetssikret, og rødt er «usikker grunn» med hovedsakelig enkeltstudier.

Austvoll Dahlgren råder pasienter og pårørende til å besøke nettstedet sammen med behandlende lege eller sykepleier, eller skrive ut info og ta med til neste legetime.

– For eksempel kan det være slik at du oppdager at du får en annen type behandling for din diagnose enn det som er anbefalt på Helsebiblioteket, da er det fint å ta med dette tilbake til din lege og stille spørsmål rundt dette.

Man vil oppdage at det er ikke alle diagnoser, behandlinger, eller medikamenter som man finner noe informasjon om når man søker i Kunnskapspyramiden. Dette betyr at det ikke er forsket på, eller at en behandling ikke har fungert som ønskelig – men da vet man jo det!

Rett til samvalg

I Norge har vi et tydelig politisk klima for å gi alle tilgang til kilder slik at alle har fri tilgang til forskningsbasert kunnskap og man jobber for å fremme befolkningens evne til å vurdere helseinformasjon. Dette er med på å gi pasienter kontroll over egen tilstand.

– Vi står ved et skifte i hvordan man ser på pasientens rolle i Norge i dag. Før var pasientens rolle å bli frisk, nå skal alt være kunnskapsbasert praksis, det betyr at pasienten har samvalg. Rett til samvalg vil si at pasienten har rett til å delta i beslutninger om egen helse så langt det er mulig, forklarer Austvoll Dahlgren.

Retten til samvalg blir implementert forskjellig rundt i landet, men det er viktig for pasienter i dag å vite om denne rettigheten. Samtidig betyr dette også at dette ikke er noe man må benytte seg av dersom man ikke ønsker det, men at det er et valg.

Nyttige lenker for deg som søker informasjon: