– Venetoclax (venclyxto) er et meget godt medikament ved KLL som vil få stor betydning for behandling av KLL. Dette er en viktig beslutning, sier Anders Waage, overlege ved St. Olavs hospital og professor emeritus ved NTNU.

Venclyxto innføres i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon.

–  Dette er en god nyhet for pasienter som har KLL med ugunstige genforandringer i kreftcellene. Denne kombinasjonen gir gode resultater i en hardnakket KLL-type. Og ikke minst er den utprøvd hos eldre og litt mer skrøpelige pasienter uten uventede bivirkninger. Det er gledelig at forskere tør å satse på eldre KLL-pasienter og vise gode resultater. Og sannsynligvis er dette bare begynnelsen på en liten revolusjon i KLL-behandlingen, sier Andrea Lenartova,  lege og klinisk stipendiat, ved Rikshospitalet.

 

Hvordan fungerer venclyxto?

Hos pasienter med KLL produserer kroppen for mange av en type hvite blodceller som kalles lymfocytter, og de lever for lenge, slik at det blir for mange av dem i blodet, benmargen, lymfeknuter og organer.

Venclyxto er en så kalt B-celle lymfom-2 (BCL-2) hemmer.  BCL-2 er et protein som forhindrer kreftceller i å gjennomgå apoptose og hjelper dermed kreftcellene til å overleve. Ved å blokkere dette proteinet både dør og reduseres antall kreftceller i kroppen. Pasienter kan oppleve å bli MRD-negative (minimal residual disease), noe som betyr at det ikke finnes noe restsykdom etter behandlingen. Slike dype responser innebærer at pasienten kan stoppe med behandlingen, og har vist å gi lang progresjonsfri overlevelse.

Bilde av Mette Gunnari– Dette er selvfølgelig svært gode nyheter for pasientene som er aktuelle for denne behandlingen.  Vi i Blodkreftforeningen er glade for at venclyxto nå er godkjent og blir tilgjengeliggjort. Selv om det etter hvert har kommet flere medikamenter på markedet så er det viktig at forskning på nye behandlingsmetoder og medisiner opprettholdes slik at behandlingen for KLL pasienter fortsetter å bli bedre, sier Mette Gunnari, nestleder i Blodkreftforeningen.