På landsmøtet ble Olav Ljøsne gjenvalgt som leder.

Med seg i hovedstyret får Ljøsne:

Anne Lise Hustadnes, Oslo
Anita Nymo, Agder
Ninja Ulvestad Pettersen, Viken
Hanne Mollatt Hellerud, Innlandet
Sigrid Matthes, Rogaland
Reidar Nordby, Innlandet

På første styremøte, 21.sept, har styret konstituert Sigrid Matthes som nestleder.

Følgende varamedlemmer ble valgt:


Torill Beatrice Paoli, Møre og Romsdal
Tone Schalla, Agder
John Christian Paulshus, Viken
Inger Slinning, Viken

Kontaktinformasjon til hovedstyret
Landsmøtets resolusjon: Koronapandemien: er alle blodkreftpasienter i et forsvarlig oppfølgingsregime?