Hovedstyret

Her finner du en oversikt over Blodkreftforeningens styremedlemmer

Olav Ljøsne

Styreleder

48842286 [email protected]

Sigrid Matthes

Nestleder

97462834 [email protected]

Anne Lise Hustadnes

Styremedlem og likepersonsansvarlig

41934361 [email protected]

Anita Nymo

Styremedlem

90580763 [email protected]

Ninja Ulvestad Pettersen

Styremedlem

46982689 [email protected]

Hanne Mollatt Hellerud

Styremedlem

90174331 [email protected]

Reidar Nordby

Styremedlem

95214000 [email protected]

Gisle Kavli

Varamedlem

91340704 [email protected]

Tordis Duun Stenersen

Varamedlem

90970970 [email protected]

John Christian Paulshus

Varamedlem

90534831 [email protected]

Inger Slinning

Varamedlem

97584082 [email protected]