Koronapandemien: er alle blodkreftpasienter i et forsvarlig oppfølgingsregime?

Blodkreftforeningens er redd for at mange pasienter har uteblitt fra nødvendig oppfølging, og vi ber nå helsemyndighetene sørge for at nødvendige ressurser blir stilt til rådighet for at sykehusene kan gå gjennom situasjonen for hver enkelt pasient for å sikre seg at alle nå kommer inn i et forsvarlig oppfølgingsregime igjen.

Publisert 16. september 2021

Under Blodkreftforeningen sitt landsmøte 9.september ble følgende resolusjon vedtatt:

Blodkreftforeningens landsmøte ser med bekymring på hvordan koronapandemien har gått ut over pasientoppfølging og livssituasjonen til leukemi-og blodkreftpasienter. En medlemsundersøkelse Blodkreftforeningen har gjennomført blant alle foreningens medlemmer i april/mai 2021, viser at fem prosent av pasientenehar fått utsatt behandlingen,og syv prosent har vært engstelig for å gå til lege/sykehus på grunn avsmittefaren.Flere tusen pasienter lever med en blodkreftdiagnose og er avhengig av jevnlige kontroller og medisinsk behandling. Utsettelse av behandlingen kan for mange forverre sykdomssituasjonen. Samtidig viser medlemsundersøkelsen at mange føler seg sosialt isolert på grunn av smittefaren,og ti prosent mener dette har vært en psykisk belastning for dem. Blodkreftforeningens landsmøte er redd for at mange pasienter har uteblitt fra nødvendig oppfølging,og vi ber nå helsemyndighetene sørge for at nødvendige ressurser blir stilt til rådighet for at sykehusene kan gå gjennom situasjonen for hver enkelt pasient for å sikre seg at alle nå kommer inn i et forsvarlig oppfølgingsregime igjen.