Det jobbes nå for å gjøre det enklere å følge opp pasienter og studieadministrasjon også digitalt.

Blodkreftforeningen har hentet inn informasjon fra landets universitetssykehus som driver med forskning på blodkreftområdet. Det rapporteres om at de fleste pågående studier, med noen unntak, går som normalt, og at det som har stoppet opp nå ser ut til å komme i gang igjen.

– Vi prøver å opprettholde aktiviteten som vanlig, men har problemer med BiTE og CAR-T-studier på myelomatoseområdet på grunn av kravet om intensivkapasitet. Siden dette er studier hvor det kan være en risiko for at pasienten vil behøve intensivoppfølging har det vært en redsel for å ikke ha kapasitet. Vi har nå fått lov å inkludere én pasient, i første omgang. Andre studier er åpne, men problemet for oss er at det er en sterk nedgang i henvisninger fra andre sykehus, sikkert av flere årsaker relatert til korona. Det er også forsinkelser i oppstart av nye studier, men her jobbes det med å finne løsninger. Men alt i alt, en betydelig nedgang i aktivitet, sier leder av Oslo Myelomatosesenter Fredrik Schjesvold.

Nye leukemistudier

- Vi arbeider for å sette opp tre nye studier på akutt myelogen leukemi sammen med HOVON/SAKK nettverket, og dette er studier som skal gå over hele landet. Oppstartsmøte og studieovervåking vil trolig bli gjort elektronisk fra Nederland (HOVON), og i første omgang Oslo og Bergen. Pandemien har knapt forsinket disse studiene, men det vil vise seg fremover, sier forskningssjef Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland Universitetssykehus. Han forteller at et farmasøytisk selskap har stoppet inklusjon i en fase I / dose-finding studie på AML som nå går i Oslo og Bergen. De fleste pasientene her er i USA.

– Vi får fortsette å behandle pasienter som allerede er i studien. Ellers så går inklusjon som tidligere, men det er kanskje noe mer reservasjon med tanke på reiser for pasientene, sier han.

Trenger digitale løsninger

Henrik Hjorth-Hansen som er leder for hematologisk avdeling på St. Olavs hospital i Trondheim forteller at de støter på en del utfordringer knyttet til rigide regler for studieovervåking.

– Man arbeider gammeldags og skal på død og liv treffe apotek, laboratorium etc gjennom fysiske møter.  Jeg opplever at i den tiden vi er inne i nå så er det for rigide rutiner knyttet til for eksempel legemiddelutlevering. Overgang til avstandsmonitorering av studier burde nå være tingen, sier han. Men heller ikke ved St. Olav er det blitt stanset noen studier som følge av koronaepidemien.

Beskjeden smittespredning i Nord-Norge

– For pasienter som er inne i studier har det gått greit også i Nord-Norge, forteller overlege Anders Vik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– I Nord-Norge har det som kjent vært beskjeden smittespredning, bortsett fra i Tromsø, men pandemiberedskapen har ført til nedskalering av all elektiv aktivitet som kan vente.  Mye avhenger nok av hvordan situasjonen blir framover med hensyn til spredning av smitte og trykk inn på sykehusene, sier han.