Bispesifikke antistoffer binder sammen kreftceller og kroppens immunceller (T-celler), som fører til at kreftcellene dør. Internasjonalt gjøres det også studier på trispesifikke antistoffer, her har forskerne sett respons på myelomatosepasienter. Trispesifikke antistoffer binder på to steder på T-cellene, som fører til en sterkere immunrespons enn ved bispesifikke antistoffer som binder på ett sted på T-cellene.

— Det har vært og er flere studier på behandling med bispesifikke antistoffer på myelomatosepasienter, og vi ser at antistoffbehandlingen har kjempegod effekt. Sammen med CAR-T er bispesifikke antistoffer uten tvil det store innen myelomatosebehandling om dagen! I studiene som er gjort er det hovedsakelig prøvd ut på pasienter som har fått all tilgjengelig behandling fra før, og resultatene har vært utrolig bra. For å si det slik; vi har aldri sett så positive resultater tidligere, som vi gjør når det kommer til behandling med bispesifikke antistoffer og CAR-T. Dette er den største revolusjonen på myelomatosefeltet på svært mange år, forteller Fredrik Schjesvold, leder for Oslo Myelomatosesenter.

Skummel bivirkning

– Noe vi skal være svært obs på er at disse medikamentene kan være litt skumle fordi de er veldig immundempende. Antistoffene tar ikke kun liv av kreftcellene, men tar også liv av mye av immunsystemet. Vi observerer nå at pasientene i studiene blir mer utsatt for en del virusinfeksjoner, som vi vanligvis ser hos stamcelletransplanterte, og som til dels kan få alvorlige forløp. Det blir derfor viktig for oss med gode retningslinjer slik at pasientene ivaretas på best mulig måte den dagen antistoffbehandling blir godkjent i Norge.

Godkjennelse i 2023?

Ved Oslo Myelomatosesenter er en tredjedel av de åpne studiene ved senteret studier på bispesifikke antistoffer eller CAR-T. Siden våren 2020 har pasienter blitt inkludert i studier på bispesifikke antistoffer og flere skal inkluderes.
Imidlertid vil det ta tid før dette blir en godkjent behandling i Norge.

–  Bispesifikke antistoffer i behandling av myelomatose er en vanlig behandling i Tyskland og USA allerede, og det kan potensielt bli en vanlig behandling her også, men det er opp til Beslutningsforum. Jeg vil tro at vi kan forvente en avgjørelse på dette om ett års tid.