Kurs ved Diakonhjemmet sykehus

    I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret arrangerer Diakonhjemmet sykehus ulike kurs for pasienter. Det er fastlege eller spesialist som henviser til disse kursene. De har også et internettbasert program for pasienter som har sykdom og [...]

    Viktig kronikk om kreftrehabilitering

    Torhild Birkeland, avdelingsleder, fagnettverk for kreftrehabilitering Helse Sør-Øst MHA, har skrevet en treffende kronikk om hvorfor kreftrehabilitering må prioriteres. "En pasient sa så treffende: «Dere har nasjonale retningslinjer for å bryte oss ned, men har [...]

    Se flere nyheter >