Blodkreftforeningen har gjentatte ganger påpekt at systemet for godkjenning av nye legemidler og behandlingsmetoder i Norge er for tregt, samt at vi savner et større pasientfokus i Beslutningsforum. I årsoppsummeringen til Nye Metoder kom det frem at det i 2023 tok lengre tid før nye medisiner kunne behandles i Beslutningsforum, fordi DMP (tidligere Statens Legemiddelverk) brukte lengre tid på saksbehandlingen. 
bilde av olav ljøsne- Dette er helt uakseptabelt, ikke minst for pasientene som desperat venter på nye behandlingsmuligheter i en verden med mye utvikling. Dette kommer i tillegg til alle rundene hvor svært lovende behandlingsmetoder får avslag i Beslutningsforum på grunn av pris, noe som mildt sagt er fortvilende for pasientene. Tidsbruken i systemet er med på å sette Norge bak i tid når det kommer til nye behandlinger, og bidrar til den pågående todelingen av helsesystemet. Dette er en problematikk som vi håper den nye helseministeren vil rydde opp i, 
at vi forventer at han er mer åpen for å lytte til pasienter enn sin forgjenger, sier Ljøsne. 

 Les mer:
Uakseptabel tidsbruk hos myndighetene, 16.02.24

Støtt vårt arbeid for raskere innføring av nye medisiner og metoder

Blodkreftforeningen arbeider iherdig for at norske blodkreftpasienter skal få raskest mulig tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder. I denne prosessen har vi blant annet møter med legemiddelselskaper, helsemyndigheter, helseforetakene og politikere.  Ved å bli medlem i Blodkreftforeningen støtter du vårt arbeid for raskere tilgang til nye medisiner og behandlinger. Bli medlem nå! 

Bli medlem