Brinch var spesialist i indremedisin, i fordøyelsessykdommer og i blodsykdommer, dr.med. og seksjonsoverlege ved Avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

På Blodkreftforeningen sin landskonferanse i 2016 holdt han et innlegg om langtidsoppfølging av pasienter som har vært gjennom allogen stamcelletransplantasjon.

Her kan du lese saken fra landskonferansen i 2016: Senvirkninger etter stamcelletransplantasjon