Godkjenningen kommer etter at Beslutningsforum i sommer sa nei til at Jakavi (ruksolitinib) fortsatt kunne gis til pasienter med myelofibrose. For høy pris var grunnen til avslaget.

–  Dette betyr at legemiddelselskapet har redusert prisen. Igjen kommer vi tilbake vår etterlysning om åpenhet rundt medisinpriser, spesielt i Beslutningsforum, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Historikk om Jakavi

Jakavi er en tablett innen gruppen JAK-1/JAK-2 hemmer på markedet med MF som indikasjon. Før Jakavi var tilgjengelig var det et stort udekket medisinsk behov, og Jakavi var et gjennombrudd i behandlingen av MF-pasienter. Jakavi er, og har vært, en viktig del av standardbehandlingen for MF-pasienter i Norge siden 2012. Jakavi var tilgjengelig på individuell refusjon, og ble senere overført til sykehusfinansiering. I hele denne perioden har norske MF-pasienter hatt full tilgang til legemiddelet, men siden medisinen nå blir finansiert av sykehusene, har Beslutningsforum ønsket en metodevurdering av den. 22.juni i år sa Beslutningsforum nei til at Jakavi fortsatt kunne gis til pasienter med myelofibrose fordi de mente at prisen var for høy. Norge var dermed det eneste landet i Europa som ikke dekket denne behandlingen via det offentlige helsevesenet.  Blodkreftforeningen var rystet og fulgte opp med å sendeklage på vedtaket til Helseminister Bent Høie.

Metodevurdering Nye Metoder