I sendingen presenteres reportasjer fra forskningsmiljøene ved NTNU i Trondheim og Oslo myelomatosesenter. Fredrik Schjesvold, overlege og leder av Oslo myelomatosesenter, og Nina Gulbrandsen, spesialist i blodsykdommer og overlege på seksjon for blodsykdommer ved Rikshospitalet, er tilstede i studio. Mot slutten av webinaret besvares innsendte spørsmål.

Webinaret ble gjennomført i samarbeid med International Myeloma Foundation.

 

Opptak fra tidligere webinarer ser du her.