Vi har gjennom det siste året arrangert en lang rekke webinarer, i stor grad diagnosespesifikke. Opptak fra samtlige webinarer finner du her i vårt arkiv:

Arkiv: opptak fra Blodkreftforeningen sine webinarer.