– Etter at jeg ble dårlig brukte yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland sykehus fire måneder på å utrede meg. Jeg ble fulgt opp på alle mulige måter, og det har aldri vært tvil om at kreften er yrkesrelatert som et resultat av Benzen og andre kjemikalier, sier Hans Marwoll til Dagsavisen. 
Nav har godkjent kreftformen hans som yrkesskadesykdom, og han fikk 500.000 kroner i menerstatning, men forsikringsselskapet har ikke godkjent sykdommen hans som yrkessykdom. Marwoll er frustert over at det er så vanskelig å få utbetalt erstatning. 
I 2022 bestemte en regjeringsoppnevnt kommisjon at oljearbeidere i pionertiden, som var blitt utsatt for kjemikalier, kunne får alvorlige og varige helseskader. Ifølge rapporten lå det an til en kompensasjon for 400 oljearbeidere. Foreløpig har ingen fått erstatning. 

Les hele saken: – Kreften går ikke an å kurere, så jeg skal dø av jobben jeg har gjort for oljeselskapene og staten, Dagsavisen 07.05.24

Bli medlem av Blodkreftforeningen

Har du eller har du hattt en form for blodkreft, eller er du pårørende til blodkreftrammede? Bli medlem og støtt vårt arbeid for blant annet å ivareta interessene til alle som er berørt av blodkreft.  
Meld deg inn