I flere forskningsprosjekter har Kreftregisteret studert forekomst og kreftrisiko blant offshorearbeidere. Nå starter en undersøkelse blant 18 000 oljearbeidere som har jobbet på norsk sokkel på 1970-, 1980- og 1990-tallet. Dette blir andre gang denne gruppen får invitasjon til en undersøkelse om helse og arbeidsmiljø.
 
Olav Ljøsne–  Blodkreftforeningen deler bekymringen  til oljearbeidere og deres pårørende om at vi mangler et system for å fange opp pasienter som får myelomatose, blod- og lymfelymfekreft som et resultat av eksponering for benzen. Vi er opptatt av å fremme forebyggende arbeid og skape oppmerksomhet rundt risikoen for kreftfremkallende påvirkning innen offshoreindustrien. Samtidig arbeider vi for å informerer om retten til erstatning for yrkessykdom, både hos de som rammes og hos helsepersonell. Vi kjenner til flere av våre medlemmer som har fått en form for blodkreft etter benzeneksponering, sier Ljøsne.
 
Vi har tidligere fortalt historien til Johny Hamre, som fikk myelomatose etter å ha jobbet på Nordsjøen i 30 år. 
Fikk myelomatose av Nordsjøjobben

Funn fra tidligere undersøkelser fra Kreftregisteret: 
Forhøyet risiko for enkelte kreftformer blant offshorearbeidere sammenlignet med den øvrige norske befolkningen. Les mer.
Risikoen for enkelte typer lymfe- og blodkreft (akutt myelogen leukemi, multippelt myelom og kronisk lymfatisk leukemi) ser ut til å øke i takt med økende benzeneksponering.  

Mistanke om arbeidsbetinget sykdom blant offshorearbeidere skal alltid meldes til Petroleumstilsynet.

Les mer: Inviterer oljepionerene til spørreundersøkelse, Kreftregisteret 05.06.23
Klikk her for å lese mer om hvordan du kan delta i undersøkelsen