«Varraborasdávddat A rájis Å rádjai» («Blodkreft fra A til Å) ble lansert i Karasjok 5.februar 2024. Det er gjort et stykke banebrytende arbeid ved at medisinske ord og uttrykk på latin er beskrevet på samisk.

Spent på tilbakemeldinger

På besøk på Hematologen ved UNN, fra venstre:  Heidi Vikan,  Marit Brynjulfsen, Anna Wulff Iversen og  Elisabeth Halse. I Karasjok blir brosjyren delt ut til kommunehelsetjenesten, samiske klinikker og spesialisthelsetjenesten i området. Heidi Vikan, Reidun Pettersen, Elisabeth Halse , Marion Sørensen, Edelh Ingebrigtsen og Grethe Olsen fra styret i lokallaget reiser rundt sammen med oversetter av brosjyren og Nils Gaup, som er myelomatosepasient fra Karasjok.

– Nils har en klar stemme for pasienter med diagnosen som han og mange har, og for kreftsaken generelt. Vi er spent på å høre hvordan han opplever å få informasjon om egen sykdom på sitt morsmål, sier Vikan.

Etterspurt

bilde av brosjyrenGjennom flere år har lokallaget fått innspill om behov for tilrettelagt informasjon på samisk, både fra pasienter, pårørende og helsepersonell. Prosjektet med å få oversatt brosjyren har gått over tre år. Prosjektet er støttet av Helse Nord som har oppfordret til samiskspråklige tilbud. Blodkreftforeningen Nord-Norge har bidratt med egne midler til fullføring av oversettelsen.

Første av tre brosjyrer

«Blodkreft fra A til Å» er den første av tre brosjyrer som blir oversatt. Nå står en pasientbrosjyre om myelomatose og en pasienthistorie for tur. Alle oversettelsene er på nordsamisk og blir kvalitetssikret av fagpersoner og lege. De blir tilgjengelige både digitalt og på trykk.

Ønsker samiske likepersoner

Lokallaget vil fortsette å jobbe mot et styrket tilbud for pasienter og pårørende med samisk som morsmål.

– Vi har veldig lyst til å utdanne samiske likepersoner, dette er noe vi som lokallag brenner for. For de som har behov for en god samtale så blir det noe helt annet å få snakke med noen på ditt eget språk. Dette håper vi å få til så fort som mulig. I tillegg har vi hatt mer fokus på å spre medlemsmøtene våre i nord, de skal ikke kun legges til Bodø eller Tromsø. Vårt siste møte var i Alta, hvor vi hadde et flott oppmøte. 

 

Bestill Varraborasdávddat A rájis Å rádjai

Ta kontakt med nord@blodkreftforeningen.no dersom du ønsker brosjyren tilsendt i posten.
For digital versjon – last den ned her (PDF) (359KB).

Ønsker du å bli medlem i Blodkreftforeningen og støtte vårt arbeid? Bli medlem