Vårt medlemsblad

«I margen» er foreningens medlemsblad og kommer ut 4 ganger i året, i tillegg kommer en egen forskningsutgave av "I margen" ut én gang i året. Bladet gir medlemmene en mulighet til å følge med på hva som skjer i foreningen, dele erfaringer og lese nyheter innen kreftforskning.

Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn tips og stoff til bladet.

Redaktør for «I margen»
Eddy Grønset
[email protected]

Medieplan 2023 I margen

 

I margen Forskning

Vi lager en egen forskningsutgave av «I margen» som kan lastes ned her:
I margen Forskning 2022
I margen Forskning 2021 
I margen Forskning 2020 

Arkiv «I margen»

I margen 4-2022
I margen 3-2022
I margen 2-2022 
I margen 1-2022 
I margen 4-2021
I margen 3-2021
I margen 2-2021
I margen 1-2021
I margen 4-2020
I margen 3-2020
I margen 2-2020
I margen 1-2020
I margen 4-2019
I margen 3-2019
I margen 2-2019
I margen 1-2019
I margen 4-2018
I margen 3-2018
I margen 2-2018
I margen 1-2018
I margen 4-2017
I margen 3-2017
I margen 2-2017
I margen 1-2017
I margen 4-2016
I margen 3-2016
I margen 2-2016
I margen 1-2016
I margen 4-2015
I margen 3-2015
I margen 2-2015