Vårt medlemsblad

«I margen» er foreningens medlemsblad og kommer ut 4 ganger i året. Bladet gir medlemmene en mulighet til å følge med på hva som skjer i foreningen, dele erfaringer og lese nyheter innen kreftforskning.

Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn tips og stoff til bladet.

Redaktør for «I margen»
Eddy Grønset
[email protected]

Forside I margen