Vårt medlemsblad

«I margen» er foreningens medlemsblad og kommer ut 4 ganger i året. Bladet gir medlemmene en mulighet til å følge med på hva som skjer i foreningen, dele erfaringer og lese nyheter innen kreftforskning.

Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn tips og stoff til bladet.

Redaktør for «I margen»
Eddy Grønset
[email protected]

Medieplan 2020 I margen

I margen Forskning

Høsten 2020 ga vi for første gang ut en egen forskningsutgave av «I margen»: I margen Forskning 

Arkiv «I margen»

I margen 3-2021
I margen 2-2021
I margen 1-2021
I margen 4-2020
I margen 3-2020
I margen 2-2020
I margen 1-2020
I margen 4-2019
I margen 3-2019
I margen 2-2019
I margen 1-2019
I margen 4-2018
I margen 3-2018
I margen 2-2018
I margen 1-2018
I margen 4-2017
I margen 3-2017
I margen 2-2017
I margen 1-2017
I margen 4-2016
I margen 3-2016
I margen 2-2016
I margen 1-2016
I margen 4-2015
I margen 3-2015
I margen 2-2015