Imidlertid tar studien utgangspunkt i gjennomsnittet for hele pasientgruppen, en gruppe hvor det er store individuelle forskjeller.
Vår tilknyttede hematolog, Anders Waage, er tydelig på at det uansett er svært viktig for alle blodkreftpasienter å ta den tredje dosen, nye studier viser nemlig at effekten tredobles.

En artikkel i Cancer Therapy Advisor bekrefter myelomatosepasientenes utsatte posisjon med tanke på covid-19, selv med full vaksine. Den viser at pasienter med myelomatose og som er fullvaksinert (2 doser), har økt risiko for å få covid-19 infeksjon og også økt sjanse for innleggelse på sykehus i sammenlignet med personer som ikke har hatt kreft.

Les hele artikelen: Multiple Myeloma Patients Face Increased Risk of COVID-19 Even When Vaccinated, Cancer Therapy Advisor, 10.12.2021

–  Dette er gjennomsnittet for hele gruppen som har myelomatose, det vil si alle aldre, alle stadier av sykdom og med eller uten behandling. Men vi vet at det er store forskjeller på svekkelse av immunsystemet hos myelomatosepasienter fra nesten ingen svekkelse til veldig mye. Hvis pasienten nylig har fått sykdommen, er immunapparatet ofte godt. Behandling kan gi svekkelse av immunsystemet. Det er likevel oftest best å gi behandling fremfor å være redd for immunsvekkelse, forklarer Anders Waage, overlege ved St Olavs Hospital og professor emeritus ved NTNU.

3.dose er viktig!

–  En nylig publisert en artikkel i anerkjente New England Journal of Medicine viser veldig tydelig effekt av en tredje dose vaksine og dette gjelder alle personer med eller uten kreft. Det er derfor veldig viktig å ta den tredje dosen med vaksine for blodkreftpasienter. Den øker beskyttelsen mot covid-19 mye (nesten 3-dobling av beskyttelse), sier Waage.

Bilde av Anders Waage

Professor og overlege Anders Waage.

Les hele artikkelen her: Vaccine Booster and Mortality Due to Covid-19, The New England Journal of Medicine, 08.12.2021