– Dette er et viktig steg i riktig retning, sier leder i Blodkreftforeningen, Olav Ljøsne.

Hva er Compassionate use?

Compassionate use»-programmer (CUP) er en ordning hvor alvorlig syke pasienter kan prøve ut nye medisiner som ennå ikke har fått markedsføringstillatelse.

Siden 2018 har tilgangen til nye legemidler gjennom CUP var vanskelig, da Beslutningsforum det året vedtok nye retningslinjer for bruk av nye medisiner før markedsføringstillatelse.

Tre år lang strid

Tidligere var ordningen slik at pasienter ble tilbudt medisinen gratis av legemiddelprodusenten frem til markedsføringstillatelse forelå, medisinene ble gitt gratis av legemiddelselskapene, og behandlingen foregikk på offentlig sykehus. Hvis medisinen ble godkjent (fikk markedsføringstillatelse i Norge) tok det offentlige over kostnaden.

I de nye retningslinjene krevde de regionale helseforetakene at legemiddelselskapene skulle dekke alle utgiftene, også etter markedsføringstillatelsen var på plass, noe legemiddelselskapene ikke ville gå med på. Resultatet har vært at svært få norske pasienter har fått prøve ut lovende nye medisiner gjennom CUP i Norge de tre siste årene, og det har på gått en strid mellom de regionale helseforetakene og legemiddelindustrien, til fortvilelse fra både helsepersonell og pasienter.

Gir pasienter håp

Blodkreftforeningen har, i flere instanser, ytret sterk kritikk over ordningen som har ført til at pasienter har mistet mulighet til å prøve ut nye medisiner som kan forlenge eller redde liv.

–  Retningslinjene har satt både pasienter og helsepersonell i en svært vanskelig situasjon, som har ført til et klasseskille blant pasienter her i landet. At vi nå ser en endring av vilkårene for Compassionate use er positivt, pasienter som har begrenset levetid kan nå få mulighet til å prøve ut behandling som kan gi de noen ekstra måneder å leve, sier Ljøsne.

Kortvarig bruk

De nye vilkårene som Beslutningsforum nå har vedtatt gjelder kun for behandlinger til kortvarig bruk og endringene skjer gjennom en tilleggsavtale til den nasjonale standardavtalen. Her kan du lese hele tilleggsavtalen. Med kortvarig forstås i utgangspunktet legemidler med en forventet gjennomsnittlig behandlingsvarighet på inntil 6 måneder. Beslutningsforum oppgir at de nye endringene vil kreve justering av avtaleverk og at dette forventes ferdig rett over sommeren.

Les mer om den nye avtalen:

Sier ja til nye vilkår for tidlig tilgang til lovende legemidler, Dagens medisin 21.06.2021

Beslutningsforum og legemiddelindustrien inngår ny avtale om lovende legemidler for alvorlig syke pasienter, Healthtalk 21.06.2021