Det finnes ingen fullgod oversikt over alle bivirkninger eller mulige interaksjoner med legemidler naturmedisiner kan ha. 

Hvem er Relis?

Relis er en produsentuavhengig legemiddelinformasjonstjeneste som blant annet gir råd til helsepersonell som henvender seg med spørsmål som omhandler nettopp naturmedisin og sikkerhet ved bruk. Mistenkte bivirkninger og mistenkt interaksjon med legemidler meldes også inn til Relis. Når det gjelder plantebaserte produkter, for eksempel plantebaserte legemidler, homøopatiske legemidler eller naturlegemidler, så er det en utfordring at det er betydelig mindre krav til dokumentasjon for disse enn hva det er for «alminnelige» legemidler, ifølge Relis. De henviser til en tidligere utredning publisert i 2019, «Hvordan gi råd om bruk av plantebaserte om plantebaserte produkter?», hvor de gjennomgår hvorfor de fraråder bruk for noen grupper pasienter.

«For noen pasientgrupper er det spesielt viktig å gjøre en risikovurdering. Dersom pasienten får behandling mot alvorlig sykdom (inkludert kreft), kan en eventuell påvirkning av behandlingen eller sykdomsforløpet få store negative konsekvenser. Vi fraråder derfor alltid pasienter med alvorlig sykdom å bruke plantebaserte produkter. Det samme vil gjelde ved mange kroniske sykdommer. Er man i tvil, bør pasienten diskutere dette med legen sin», skriver Relis.

Rådene fra Relis om bruk av plantebaserte midler er basert på en nytte- og risikovurdering.

«Vi mener at nytteverdien svært ofte er for dårlig dokumentert, og at det derfor er problematisk å akseptere risiko, selv om den kan være lav. Risiko er også vanskelig å forutsi, og enkelte pasienter ser ut til å være mer følsomme for bivirkninger enn andre.»

Opplys alltid behandler

For de fleste naturlegemidler er det ikke angitt kjente bivirkninger eller interaksjoner, ifølge Relis fordi det ikke finnes kliniske studier. Derfor har man heller ikke grunnlag for å kunne gi grønt lys til trygg bruk eller gi råd om hvilke bivirkninger eller interaksjoner som kan oppstå. Meldinger om mistenkte alvorlige bivirkninger kommer oftest fra sykehus og helsepersonell er ofte ikke opplyst om at pasienter bruker plantebaserte midler. Det er svært viktig at pasienter oppfordres til å opplyse legen sin om bruk av plantebaserte legemidler, og at helsepersonell aktivt spør hva pasientene bruker, ifølge Relis.

«Pasienter med kroniske og alvorlige sykdommer bruker ofte viktige legemidler med uttalte effekter. Redusert effekt av disse kan i verste fall gi terapisvikt, mens økt effekt kan gi bivirkninger. Dersom pasienten blir gjort oppmerksom på mulige konsekvenser, vil det kanskje være enklere for dem å vurdere om bruk av plantebasert produkt er verdt risikoen.»

Fraråder sine pasienter bruk

Overlege i hematologi ved Avdeling for blodsykdommer ved Akershus Universitetssykehus, Anders Dahm, forteller at dette ikke er en problemstilling de møter på ofte i behandling av blodkreftpasienter, men det forekommer.

 

– Det hender at vi har noen pasienter som spør spørsmål og noen pasienter som veldig gjerne vil prøve naturmedisin. Det vi svarer pasientene da er at siden vi ikke vet hva naturmedisinen inneholder så fraråder vi våre pasienter å bruke det. Det er jo også en helt annen ordning for å godkjenne legemidler enn for naturmedisin, sier Dahm.

Han har forståelse for at pasienter kan ønske å forsøke naturmedisin eller naturpreparater, men at man ut ifra et føre var prinsipp bør la være, særlig fordi varedeklarasjonen ikke alltid stemmer med innholdet.

– Dette har vi jo blant annet sett eksempler på i idretten, hvor folk har brukt noe de synes har effekt og så blir de tatt for doping fordi de fikk i seg noe som ikke var beskrevet på pakningen.

Johannesurt har stor interaksjonsrisiko

Johannesurt, eller prikkperikum, er et eksempel på et naturmiddel som kan ha alvorlig interaksjon med flere legemidler, også cellegift. Dette er en av få interaksjoner mellom planter og legemidler som er undersøkt med flere interaksjonsstudier og johannesurt bør unngås hos pasienter som samtidig bruker legemidler, på grunn av den store risikoen for interaksjon. Det er kjent at denne urten er en kraftig induktor av flere ulike leverenzymer. Dette gir igjen økt risiko for nedsatt effekt av legemidlene du inntar dersom du tar disse samtidig med johannesurt og kan i verste fall føre til terapisvikt på de aktuelle legemidlene.

Kilde: Relis.no

Hva er plantebaserte legemidler?

Når et eller flere virkestoff i et middel er sammensatt av plantemateriale og hvor de virksomme bestanddelene «utelukkende består av en eller flere plantedroger eller plantebaserte tilberedninger», er det per definisjon et plantelegemiddel. Plantelegemidler finnes ofte i tablett- eller kapselform, eller som te, mikstur, sugepastiller eller eteriske oljer.

Kilde: Relis.no