Dette skriver Blodkreftforeningens leder, Olav Ljosne, i sin kronikk i Dagens Medisin.

Direktøren i Statens legemiddelverk (SLV) hevdet overfor NRK Søndagsrevyen (9. februar 2020) at vedlikeholdsbehandling for benmargskreftpasienter ikke kan innføres på grunn av for høy pris. Produsenten tilbød i 2018 en prisreduksjon på legemiddelet, som ville ha medført at alle pasientene hadde fått vedlikeholdsbehandling i 2019 uten noen merkostnad for helsevesenet.

Helsevesenet sa nei til prisreduksjonen. Helse- og omsorgsministeren er også dratt inn i saken, som synliggjør flere alvorlige svakheter i Nye Metoder.

Les hele kronikken her:

Systemfeil i Nye Metoder koster liv og leveår, Dagens Medisin, 20.02.2020