På møtet i Beslutningsforum 23.mai ble to medisiner for blodkreftpasienter vurdert. Selv om én ble godkjent innebærer avslaget på den andre medisinen mer ventetid for pasientene.

Både legemiddelselskapene og myndighetene har et ansvar

Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med deksametason og pomalidomid til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende og refraktær myelomatose fikk avslag.

– Dette er et godt eksempel på en sak hvor alle data er på plass, vi vet at dette er en kombinasjon som er effektfull og som vil være livsviktige for pasientene, allikevel vil det ta tid før denne kombinasjonsbehandlingen blir godkjent. Jeg håper Beslutningsforum er reelle når de uttaler at det må forhandles, og at legemiddelselskapene tar signalene med seg. Både legemiddelselskapene og myndighetene har et ansvar, og pasientene har ikke tid, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Et legemiddel som har ligget i løypa lenge og som nå ble besluttet innført er Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason til behandling av myelomatose til pasienter som har fått minst tre tidligere behandlingslinjer.

– Godkjenningen av Elotzumab i denne kombinasjonen er et godt steg i riktig retning, dette er en kombinasjonsmedisin som vi håper har effekt for en del pasienter.

Link til Protokoll fra møtet i Beslutningsforum 23.05.2022

https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%2023052022_Protokoll.pdf