Sistnevnte har ligget i loopen de siste to årene - det er ekstra gledelig at denne medisinen nå blir innført.

Dette er gode nyheter for pasientene

Zanubrutinib (Brukinsa) innføres som monoterapi til behandling av voksne pasienter med Waldenströms makroglobulinemi (WM) som har fått minst én tidligere behandling, eller i førstelinjebehandling for pasienter som er uegnet for kjemoimmunterapi.

–  Dette er definitivt fint for pasientene. Ibrutinib ble tidligere ikke godkjent på denne indikasjonen av Beslutningsforum. Jeg har ikke erfaring med zanubrutinib ved WM, men jeg har god erfaring med ibrutinib så jeg forventer at zanubrutinib vil være god medisin og godt tolerert, sier Geir Tjønnfjord, overlege ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet.

Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi innføres til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling. Calquence er et betennelsesdempende legemiddel og tilhører en gruppe kreftlegemidler som heter Bruton tyrosinkinase-hemmere (BTK). Kliniske studier har vist at pasienter med KLL som får Calquence forsinker progresjon av KLL og har vist gode resultater for nydiagnostiserte KLL pasienter.

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum 21.11.22