Nikhil C. Munshi, er professor ved Harvard Medical School og leder for Basic and Correlative Science, og direktør for Jerome Lipper Multiple Myeloma Center ved Dana Farber Cancer Institute i USA. Her i samtale med Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen, i etterkant av vårt seminar om myelomatose i Oslo 24.oktober 2023: 

 

Her ser du hele foredraget til professor Munshi. Foredraget til holdes på engelsk, men er tekstet, og sammen med seg under foredraget har han leder av Oslo myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold, som bistår med kommentarer og spørsmål.